STAJ MERKEZİ
AVUKATLIK STAJI BAŞVURULARINDA ARANAN BELGE ÖRNEKLERİ
 • Baroya hitaben dilekçe(Örnek 1.de gösterildiği şekilde) 3 adet
 • Takdim yazısı (Örnek 2.de gösterildiği şekilde) 3 adet
 • Bildiri kağıdı (Örnek 3.de gösterildiği şekilde) 3 adet
 • Yanında staj yapacağı avukatın muvafakatı(Örnek 4.de gösterildiği şekilde) 3 adet
 • Diploma veya çıkış yazısı ( NOTER ONAYLI) 3 adet
 • Yurtdışı mezunları için Denklik ve Noksan derslerin olmadığına ilişkin belge ( NOTER ONAYLI) 3 adet
 • Nüfus Cüzdanı örneği ( NOTER ONAYLI) 3 adet
 • İkametgah ilmuhaberi (Fotoğraflı ve Mahalle Muhtarından onaylı) 3 adet
 • Sağlık raporu ( Fotoğraflı-Devlet Has. veya Sağlık ocağından onaylı) 3 adet
 • Adli sicil kaydı 3 adet
 • 4,5*6 Ebadında vesikalık fotoğraf ( Traşlı ve kıravatlı) 6 adet
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Emekli Sandığı kaydı 3 adet (İnternetten çıktı almak için: SGK ‘nın sitesinden çalışanı tıklatıp,sigortalılık tescil kaydı sorgulamadan ayrı ayrı 3’er adet SSK - Bağkur ve Emekli Sandığı dökümü alınabilir.)
 • 3,00 TL.’lik Posta pulu